Pokyny a informace

Inormace o zákroku rtů. NUTNÁ PŘÍPRAVA KŮŽE PŘED ZÁKROKEM!

Informace ohledně tetování linek, kontraindikace stínované linky apod.

Informace o tetování obočí, jak se připravit, následná péče...

Tahák jak si vybrat artistu PMU - na obličeji máte jen jeden pokus

info o PMU obecně. Organizace zákroku. Bolí to?. Režim modelky. Tetování vlasů, pih a tónování obličeje

Kontraindikace. Nemoci kdy se dá tetovat, ale musím o nich vědět. Možné komplikace. Tetování seniorů

Mezoterapie /microneedling, mikrojehličkování/ jednotlivá séra. BB Glow. Následné péče. UPOZORNĚNÍ 

Nastřelování náušnic, do lalůčku, do Helixu, do Tragusu, následná péče...

Co dělat a nědělat před tetováním a co potom. 


TYPY PLEŤI, 50% úspěchu záleží na každé z vás, na péči před a následné

Zdravotní dotazník před zákrokem + Informovaný souhlas:                      

Vytvořte si webové stránky zdarma!